לשיחה 02-579-2-579 >>

לשירותכם 02-579-2-579

חדשות ועדכונים

מעמדו של גג בבית משותף
גג שנוצר כתוצאה מבניה חדשה בבית משותף על אף שזו נבנתה על גג צמוד מהווה רכוש משותף (ניתן להסכים אחרת על ידי תקנון בית משותף אשר ישתקף בנסח רישום)


פסילת מומחים רפואיים מטעם בית המשפט
הכלל הוא, כי חוות- דעת של מומחה רפואי שנתמנה בידי בית המשפט, תיפסל רק במידה ובית המשפט שוכנע כי נמצא בה פגם היורד לשורש הענין, כגון פגם בשיקול דעתו המקצועי של המומחה, או פגם העשוי להעיד על חוסר תום לבו, או משוא פנים ודעה קדומה.
כאשר מתברר לבית המשפט כי התשתית העובדתית עליה ביסס המומחה הרפואי את חוות דעתו, אינה מהימנה, יכול הוא למנות מומחה אחר או מומחה נוסף, וליתן משקל מועט לאותה חוות דעת.


נוכחות מומחה בעת שנחקר עד או מומחה אחר
אין להחיל באופן דווקני את הכלל שלפיו עד שטרם העיד לא יימצא באולם בעת מתן עדותו של עד אחר, כאשר "העד המאזין" הוא עד מומחה. בכל מקרה, מדובר בסוגיה שלגביה מסור לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב ביותר.


קניין אל מול היתר בניה
כאשר על פני הדברים אין למבקש ההיתר זכויות קנייניות כלשהן בשטח או במבנה לגביו מבוקש ההיתר רשאים מוסדות התכנון שלא להיעתר לבקשה למתן ההיתר אשר עלול להיות עקר בשל העדר זכויות קנייניות.


הולדה בעוולה
העילה הנזיקית של "הולדה בעוולה" תמשיך לעמוד להורי הילוד, אינה חלה רטרוספקטיבית על כל המקרים; את "הוראת המעבר" שנקבעה בהלכת המר יש להחיל גם על "מקרים מעורבים" – מקרים בהם הוגשה תביעת הורים לאחר חלוף מועד ההתיישנות הרלוונטי יחד עם תביעת הילוד, שהוגשה בטרם שהתיישנה, אך נוכח הקבוע בהלכת המר שוב אינה מגלה עילה.


קניין אל מול היתר בניה
ע"פ הנוסח הנוכחי של חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008, סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לאשר ביצוע עבודות ברכוש המשותף חרף התנגדות מיעוט הדיירים, מותנית במתן היתר בניה. אין ביהמ"ש יכול לקרוא לתוך החוק, המערב במהותו שאלות קנייניות ותכנוניות, הוראה שונה.


חקירת המומחה, משלוח שאלות הבהרה נוכחות המומחה בעת שנחקרים עדים אחרים
אין צורך בקבלת אישור בימ"ש לצורך משלוח שאלות הבהרה למומחה שהתמנה לפי חוק הפיצויים; מומחה אינו נחקר על חוות דעתו אלא אם נדרש לכך על ידי מי מהצדדים; משלוח שאלות הבהרה אינו תנאי להזמנת המומחה לחקירה; כאשר במומחה מטעם בימ"ש עסקינן, המומחה נחקר על ידי שני הצדדים בחקירה נגדית.


מינוי מומחה מטעם בית משפט
על בתי המשפט להיות מודעים לחששות ולרגישות הרבה שמעורר אצל בעלי הדין מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש למתן חוות דעת בנושא האחריות בתביעות רשלנות רפואית. מינוי כאמור צריך להיעשות רק לאחר דיון, שמיעת הצדדים והפעלת שיקול דעת.


ניקוי פיצוי המל"ל לנפגעי תאונות דרכים
בימ"ש ביטל את הלכת אבו-סרייה שעניינה שיעור תגמולי המל"ל שיש לנכות מסכום הפיצוי הכולל הנפסק לניזוק בנסיבות בהן נקבע כי נתקצרה תוחלת חייו, ופסק הלכה חדשה לפיה על בימ"ש לנכות מהפיצוי המגיע לניזוק אך את תגמולי המל"ל שקיבל ויקבל הניזוק מהמל"ל בפועל, על פי קביעת בימ"ש לגבי קיצור תוחלת חיי הניזוק.


תחשיבי נזק – באין נתונים להוכחה יחושבו כגלובאלי
דרך המלך לפסיקת פיצויים בגין הפסד השתכרות היא על ידי חישוב אריתמטי. ברם, כאשר קשה או בלתי אפשרי להעריך את אחד המשתנים לצורך החישוב למשל לגבי הפסד השתכרותו של עצמאי, יפנה בימ"ש לפסיקת פיצוי גלובלי.


תחשיבי נזק השפעת נכות על כושר השתכרות
קביעת הנכות התפקודית ובהתאם לכך קביעת הפסדי ההשתכרות, הם מסוג הנושאים הנמצאים בליבת שיקול הדעת של הערכאה הדיונית שהתרשמה ישירות מהנפגע ומהראיות שהובאו בפניה.


תוצאותיו של התקף לב ואירוע מוחי בסכסוך משפחתי
סכסוך אלים בין בני זוג בו היו מעורבות גם החמות הסתיים בהתמוטטות אחת החמות אשר קיבלה התקף לב ואירוע מוחי. החמה הוכיחה קשר סיבתי בין המתח הנפשי סביב האלימות של הצד שכנגד לבין הנזק שנגרם לה וזכתה בפיצויים.


האם ניאוף ובגידות יכול לזכות בפיצויים נזיקיים
בית המשפט העליון קבע כי אין לאפשר קבלת תביעת נזיקין כנגד מאהב בת הזוג בגין בגידה וניאוף שהפכו לתופעה נפוצה בימנו. בית המשפט השאיר את הסוגיה לפן הערכי, המוסרי והחברתי.


מי אחראי על מעשה חולה נפש מאושפז
המדינה חויבה בתשלום פיצויים בסך של מיליון ₪ למשפחה בה נרצחה האם. בית המשפט פסק כי המדינה כבעלים של המוסד בו אושפז החוסה והטיפול אשר קיבל שם על ידי הרופא הפסיכיאטרי במוסד היה לקוי.


חובת גילוי של רופא לגבי קיומן של אסכולות שונות ברפואה
על הצוות הרפואי לשתף את המטופל בבחירתו באסכולה המסוימת דווקא, ואף לגלות לו את דבר קיומה של אסכולה חלופית, וזאת כחלק מחובתם לגלות אמצעי טיפול חלופיים.

אודות משרדו של עורך דין יובל נבון

משרדו של עו"ד יובל נבון מתמחה בדיני הנזיקין, דיני עבודה, צוואות, ירושות ודיני מקרקעין.

דיני נזיקין עוסקים בחיובים בלתי רצוניים, בגין נזק שנגרם לאדם ו/או לאישיות משפטית, ונוגעים בתחומים משפטיים רבים. דיני הנזיקין הם עולם ומלואו בו יכולים להיות אינספור תרחישים שונים שבעקבותיהם ניתן לתבוע פיצויים.

בנושא דיני נזיקין, אנו מתמחים בייצוג נפגעים בנזקי גוף בין היתר, כתוצאה מרשלנות רפואית, תאונות דרכים (תאונות אופנוע, הולכי רגל ורכב) , תאונות עבודה, תאונות במקומות ציבוריים, תאונות תלמידים ובתי ספר, תביעות מול הביטוח הלאומי, וכל היבט משפטי של פגיעות גופניות או נפשיות הנובעות מתאונה או מהתנהלות לקויה.

יש לנו את הניסיון המקצועי, הכלים המשפטיים, הקשרים והמיומנויות על מנת לסייע לכם, לייצג אתכם נאמנה וללוות אתכם בכל התהליך, החל מקבלת התיק לטיפולנו ועד לקבלת הפיצוי שלכם, אנו לא חוסכים בתמיכה, מתן כתף ועצה טובה, נעזרים באנשי מקצוע מהשורה הראשונה בכלל זה רופאים מומחים למתן חוות דעת והערכות רפואיות. ייעוץ ראשוני אובייקטיבי ומקצועי עשוי לקבוע את גורל התביעה ולמקסם את הפיצוי שישולם לנפגע.

בנושא דיני העבודה אנו מעניקים ליווי משפטי וייצוג עובדים מול המעסיקים ו/או מול הרשויות במטרה לשמור על זכויותיהם המלאות ומיצוי זכויותיהם. לנושא זה נדרשת הבנה מעמיקה של חוקי העבודה השונים וניסיון רב במשא ומתן מול ארגונים ומעסיקים אשר במאזן הכוחות חזקים מהעובד לאין שיעור ולפעמים מנצלים זאת ומקפחים את העובדים.

בתחום הצוואות והירושות צוואה היא מעשה אישי של אדם המבקש להעביר את נכסיו לאחר לאחר מותו. בנושא זה מטבע הדברים נדרשת הבנה רבה בתרגום רצונות המצווה למסמך משפטי מחייב ערוך למשעי, בוודאי כשמדובר בצוואות מורכבות ועתירות נכסים. חיבור של יורשים עם היקף רכוש אשר משאיר אחריו המנוח, יכול להיות עילה להתפתחות מחלוקות בין המעורבים לאחר מותו. למשרדנו יש את הידע והיכולת לטפל בנושא במקצועיות ורגישות להתאם לרצונות המנוחמקצועיות רגישות והבנת הצרכים יחסכו התדייניות משפטיות עתידית לאחר מות המצווה. צוואה שלא ערוכה כדין עשויה להיפסל.

משרדנו מעניק לצווה ליווי אישי, ניתוח והבנת הצרכים ותרגום צרכים אלה לצוואה ערוכה למשעי.

בתחום המקרקעין אנו מטפלים ברישום בתים משותפים, חוזים, טאבו, פינוי מושכר הסכמי מכר והסכמי שירות. דיני המקרקעין דורשים תשומת לב מיוחדת וכן והקפדה מיוחדת גם הקטנים ביותר שהם תנאי לסיום ומימוש עסקה באופן מוצלח.

משרדינו פועל על פי אמות מידה מאוד ברורות ובניהן:
יחס אישי והוגן לכל לקוח ללא קשר באם מדובר במקרה פשוט וקטן או במקרה מורכב וגדול
שאיפה לפתרון האופטימלי עבור הלקוח בנסיבות העניין.
שקיפות מלאה בתהליך, תוך שיתוף הלקוחות בלבטים בדרכי הפעולה וכמובן בהחלטות.
שאיפה למצוינות, לימוד מעמיק של כל סוגיה במטרה להגיע לתוצאה אופטימלית.

אנו מספקים ייעוץ מקצועי, ליווי משפטי וייצוג בבתי משפט, בתי דין לעבודה ובוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ובוועדות רפואיות בצה"ל.

בטרם נקיטת הליך כלשהו התייעצו עמנו ונשמח לעמוד לשירותכם במטרה לסייע בידכם לקבל החלטה מושכלת באשר להמשך הטיפול הרצוי והנכון עבורכם.

תודה שבחרתם לבקר באתר שלנו.

משרדינו מתמחה בארבעה תחומים עיקריים:
דיני נזיקין – רשלנויות רפואיות תאונות דרכים, תאונות עבודה, ונזקי גוף אחרים בכלל זה נפשיים.
דיני מקרקעין - הסכמי מכר ושכירות, בתים משותפים, חוזים, טאבו, פינויי מושכר.
דיני עבודה - ליווי משפטי וייצוג עובדים .
דיני אישות - צוואות, ירושות, הסכמי ממון.

אנו מספקים יעוץ מקצועי, ליווי משפטי, ייצוג בבתי משפט, ייצוג בתי דין לעבודה טיפול בנושאי הביטוח הלאומי, ייצוג בוועדות רפואיות ועוד.

משרדינו פועל ע"פ אמות מידה קפדניות שבמרכזן:
יחס אישי והוגן לכל לקוח ללא קשר באם מדובר במקרה פשוט וקטן או במקרה מורכב וגדול
שאיפה לפתרון האופטימלי עבור הלקוח בנסיבות העניין.
שקיפות מלאה בתהליך, תוך שיתוף הלקוחות בלבטים בדרכי הפעולה וכמובן בהחלטות.
עבודה יסודית שאיפה למצוינות, לימוד מעמיק של כל סוגיה במטרה להגיע לתוצאה אופטימלית.

בטרם נקיטת הליך כלשהו התייעצו עמנו ונשמח לעמוד לשירותכם במטרה לסייע בידכם לקבל החלטה מושכלת באשר להמשך הטיפול הרצוי והנכון עבורכם.

חייגו 02-579-2-579

או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם: